Visumkeuring AUS/CAN/NZ

Immigratiekeuringen voor Canada, Nieuw Zeeland en Australië

In verband met de corona situatie zijn er aangepaste regels met betrekking tot de afspraak voor de medische keuring:

 

Kom alleen;

Indien er klachten zijn als verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, diarree en/of andere buikklachten, belt u ons dan om de afspraak te verplaatsen.

 

Op dit moment worden de keuringen alleen op dinsdagen gedaan.

 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar onderstaande berichtgeving. Leest u dit graag eerst door.

 


U  heeft bericht ontvangen vanuit de immigratiedienst dat u een medisch onderzoek dient te ondergaan  voor een tijdelijk of permanente visum aanvraag voor Australië , Canada of Nieuw-Zeeland. Deze zal worden uitgevoerd door dokter Ritz of dokter Stoks.
.
Let op ! Het adres waar de keuringen op dinsdag en donderdag worden uitgevoerd wijkt af van het adres van de Huisartspraktijk.
Dinsdag en donderdag zitten wij op de volgende locatie :

DC Klinieken Amsterdam
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam

Stap 1: De afspraak

U kunt dagelijks bellen voor een afspraak op: 020-6206809. U krijgt dan een antwoordapparaat waar u de gevraagde gegevens moet inspreken. Graag het volgende inspreken:

 • Uw naam
 • Voor Australië een HAP ID nummer;
 • Voor Canada een IME of UCI nummer of de melding dat het gaat om een Upfront Medical Check of Express Entry profile;
 • Voor Nieuw Zeeland heeft u nog geen nummer ontvangen; deze zullen wij voor u aanmaken tijdens de afspraak.
 • uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
 • uw e-mailadres.

Per mail zullen wij u benaderen met informatie. Tussen 14:00 en 17:00 uur wordt u gebeld door de assistente om een afspraak in te plannen.

Het telefonisch contact in de middag is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken. I.v.m. het waarborgen van een goede telefonische bereikbaarheid voor onze patiënten, verzoeken wij u vragen over de keuring per mail te stellen!

.
Het keuringsspreekuur word iedere dinsdag- en donderdagochtend gehouden. Bij uitzonderingen kan dit in overleg met arts op de andere dagen ingepland worden.  Let op dat dit dan op het adres v/d huisartsenpraktijk ( Singel 261,1012WG te Amsterdam ) zal gebeuren.

 

Soms is het onduidelijk waarom iemand een keuring nodig heeft voor een reis naar Canada. Als u meer informatie wilt over uw reden voor een medisch onderzoek, kunt u contact opnemen met uw migratiebureau of via de volgende link van de IRCC-website: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams.html.

Wij worden hierover niet geïnformeerd. De reden kunnen wij u helaas niet vertellen.

Stap 2: Formulieren

Gaarne vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en mee te nemen naar de afspraak. Indien dit niet mogelijk is mag u het ons ook per mail sturen. Vermeld hierbij dan graag de datum en tijd van uw afspraak.

 

Indien het gaat om een Upfront Medical Check of Express Entry examination voor Canada of een keuring voor Nieuw-Zeeland voor meerdere personen vragen wij om het formulier voor het desbetreffende land in te vullen voor iedere persoon apart en samen met een kopie van alle paspoorten per mail naar ons door te sturen.

 

Met deze gegevens maken wij uw dossier al aan voorafgaand aan de afspraak. U hoeft dan minder lang te wachten.

Stap 3: Het onderzoek

Tijdens de afspraak wordt u eerst door een van onze assistentes gezien. Zij zal het administratieve gedeelte uitvoeren. Wij zullen vragen om uw paspoort. U dient zich altijd te legitimeren met uw paspoort, alleen na overleg kan hiervan worden afgeweken!

Ook maken zij een foto van u. U hoeft zelf geen pasfoto mee te nemen.

U zal gevraagd worden het toilet te gaan, wij dienen namelijk uw urine te controleren. Dit wordt gecontroleerd op bloed, suiker en eiwitten. Let op: dit is geldend voor kinderen vanaf 5 jaar. Overigens hoeft u voor het onderzoek niet nuchter te zijn.

Daar.
Daarna wordt u gezien door een van onze keuringsartsen, dr Ritz (M) of dr Stoks (V). Het is mogelijk dat de cliënt zich tot het ondergoed moet uitkleden voor het lichamelijke onderzoek. Indien wenselijk is het toegestaan om een chaperone mee te nemen naar de afspraak. Voor vrouwen van 40 jaar of ouder kan er op indicatie een borstonderzoek plaats vinden.
.
Kinderen onder de 5 jaar gaarne hun consultatiebureau boekjes (GGD) meenemen.

Heeft u een chronische ziekte en/of gebruikt u medicatie? Lees dan ‘Artsenbrief’
.
Afhankelijk van uw visa zal er aanvullend een longfoto en/of bloedonderzoek plaatsvinden. Dat zal dezelfde ochtend plaatsvinden in de DC kliniek Amsterdam. De hele keuring (inclusief bloed prikken en thoraxfoto) neemt gemiddeld 1 uur in beslag ( afhankelijk van de wachttijd kan het iets langer duren).

Stap 4: De artsenbrief

Indien u een chronische ziekte, een aangeboren aandoening of een ernstige ziekte heeft of  heeft doorgemaakt verzoeken wij u een recente brief in het Engels van de betreffende behandelend specialist mee te nemen. Hierin moet vermeld staan: de diagnose, de behandeling tot nu toe, het resultaat en de prognose voor de lange termijn.
.
Ook eventuele chronische medicatie dient u mee te nemen met bijbehorende brief van uw behandeld arts.
.
Let op dit alles moet in het Engels!

 

Als het nodig is om een artsenbrief aan te leveren dan willen wij u er op attenderen dit zo snel mogelijk te doen. Dit omdat wij binnen een bepaalde termijn uw dossier dienen af te ronden. De deadlines zijn als volgt:

 • Canada: binnen 10 dagen na de afspraak.
 • Nieuw Zeeland: binnen 30 dagen na de afspraak
 • Australië: binnen 30 dagen na de afspraak.

 

Houd er echter rekening mee dat er soms vanuit de immigratiedienst een termijn wordt gegeven waarbinnen zij het dossier dienen te ontvangen. Indien deze termijn korter is dan hierboven beschreven, moet die aangehouden worden!

 

Als wij de informatie niet binnen deze termijn hebben ontvangen, wordt het dossier incompleet afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst.

Stap 5: Kosten

De medische keuring zelf is inclusief 21% BTW €150,00 per persoon. Kinderen onder de 14 jaar inclusief 21 % BTW €75,00 per persoon. U kunt zowel pinnen als contant betalen. Betalen met creditcard (MasterCard of Visa) is ook mogelijk. 

 

Afhankelijk van het soort visum en het land zijn er aanvullende onderzoeken vereist. Hiervan krijgt u bericht van de immigratiedienst.

 

Bij Canada zijn er standaard onderzoeken vereist, dit verschilt niet per visum: de medische keuring, longfoto en bloedonderzoek voor HIV, lues en de nierfunctie.

 

De kosten voor de Medische keuring en de aanvullende onderzoeken worden apart afgerekend. Indien u er voor kiest contant te betalen, verzoeken wij u dit gepast mee te brengen.

 

Ziekenhuiskosten voor longfoto en bloedafname:
De longfoto (chest x-ray) kost €85,00
De kosten van de bloedafname variëren afhankelijk van wat u nodig heeft.
De laboratorium afnamekosten €20,00.

 • HIV €25,00;
 • LUES €25,00;
 • Hepatitis B en C €40;
 • Overig €25

Stap 6: Afronding en samenvatting

Afronding

Indien alle resultaten binnen zijn en er geen afwijkingen zijn gevonden dan ronden wij het dossier af. De uitslagen worden direct ingevoerd in het E-medical systeem en doorgestuurd naar de immigratiedienst. U ontvangt per e-mail een kopie van uw dossier voor uw eigen administratie.

 

Nadat wij uw dossier hebben afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst wordt het door de artsen aldaar beoordeeld. Er is een mogelijkheid dat zij meer medische informatie willen. Hier ontvangt u dan zelf een bericht over. U dient dan contact met ons op te nemen.

 

Wij laten u dan weten welke aanvullende informatie en/of onderzoeken er door de immigratiedienst zijn gevraagd.

Deze extra onderzoeken / informatie dient door uw behandelend arts in het Engels gerapporteerd te worden. Dit verslag moeten wij binnen 4 weken na aanvraag ontvangen.  Indien dit niet lukt wegens bepaalde redenen kan hier in overleg van worden afgeweken. Zo niet, ronden wij het dossier na 4 weken incompleet af.

 

Samenvatting /Meenemen
–    Paspoort;
–   Formulier met uw gegevens;
–    Eventueel:

 • HAP ID nummer voor Australië;
 • UMI/UCI nummer voor Canada;

–   Artsenbrief (indien nodig)
–   Voor kinderen onder de 5 jaar het consultatieboekje.

Tot ziens op het spreekuur!
Het keuringsteam

Stap 7: Veelgestelde vragen

Hoe lang is de wachttijd voor het maken van een afspraak  ?

 • Wij streven ernaar om een afspraak binnen 1 à 1,5 week in te plannen. De keuringen worden iedere dinsdag- en donderdagochtend gedaan.

Wat is de verwerkingstijd van de keuring bij ons op de praktijk ?

 • Mits de patiënt gezond is en er geen afwijkingen bij de onderzoeken worden gevonden kunnen wij de keuring in 3 à 4 werkdagen afronden in E-medical en doorsturen naar de immigratiedienst.

Dient een patiënt nuchter te zijn voor het onderzoek?

 • Voor het onderzoek dient u niet nuchter te zijn. U mag voorafgaand eten en drinken.

Krijgt de patiënt een kopie van het E-medical dossier ?

 • Ja, nadat wij het dossier hebben afgerond in het E-medical systeem sturen wij allereerst een controle mail naar de cliënt om het emailadres te controleren. Als er op de mail word gereageerd met het feit dat het emailadres correct is dan sturen wij een PDF bestand met de uitslagen.

Moet een minderjarige cliënt met begeleiding komen (<16 jaar) ?

 • Ja, er moet een ouder/verzorger aanwezig zijn wegens het tekenen van de Client Declaration.

Er hoeft alleen een thorax foto gedaan te worden, wat is nu de procedure ? ( Alleen voor Nieuw- Zeeland)

 • In dit geval kan de patiënt met zijn paspoort, pinpas ( minimaal  € 85 ), en de mail waaruit blijkt dat er alleen een longfoto nodig is zonder afspraak naar de DC Kliniek. Hier wordt een dossier aangemaakt in het Emedical systeem en wordt de longfoto toegevoegd aan dit dossier. Bij de DC Kliniek Amsterdam kun je elke werkdag zonder afspraak terecht van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 14:00uur. Het adres is: Tesselschadestraat 4, 1054 ET te Amsterdam.
 • LET OP: in verband met de corona maatregelen is het op dit moment noodzakelijk een afspraak in te plannen bij de DC kliniek. Neemt u hiervoor contact op met locatie Tesselschadestraat.

Wat moet er met het “ Information sheet” worden gedaan ?

 • De “ Information Sheet “ is het formulier wat het E-medical systeem uitdraait na het aanmaken van een persoonlijke case voor de cliënt.

Dit formulier wordt meegegeven aan de cliënt met de uitleg erbij dat dit belangrijk is om mee te sturen met de applicatie, de information sheet is het bewijs dat de keuring is gedaan en is de connectie tussen de patiënt en de E-medical case.

Er moet urine worden ingeleverd vanaf 5 jaar of ouder, waarop wordt de urine gecontroleerd ?

 • Erytrocyten = Rode Bloedcellen

Proteïne = Eiwitten

Glucose = Suiker

Moet er nog iets mee worden genomen voor kinderen ?

 • Voor kinderen tot 5 jaar moet het consultatie boekje mee worden genomen.

Moet je bij zwangerschap ook een Thorax foto doen ?

 • Als een vrouw zwanger is wordt de longfoto niet gemaakt. De longfoto wordt ‘On Hold’ gezet in het dossier met de aantekening dat mevrouw zwanger is en hierbij word de uitgerekende datum genoteerd. Client moet er zelf voor zorgen dat als de baby geboren is de longfoto vooralsnog gemaakt word.

Worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar? 

 • De kosten worden niet vergoed door de verzekering, dit omdat het voor een vrijwillige reis is. Het is niet vereist vanuit medische inzichten.
Call Now Button
Translate »