Inzage huisartsendossier voor spoedzorg

Inzage huisartsendossier voor spoedzorg

Sinds enige tijd zijn wij als huisartspraktijk aangesloten bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het LSP maakt het voor zorgverleners mogelijk om via een beveiligde manier gegevens over uw gezondheid in te zien. Het gaat hierbij om een gedeelte van de gegevens uit uw huisartsdossier en uw medicatiedossier. Het doel hiervan is om in relevante situaties buiten kantoortijden zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over uw gezondheid zodat een zo adequaat mogelijke zorgverlening aan u geboden kan worden.

 

Toestemming:
Voor het uitwisselen van uw gegevens via het LSP dient u uw toestemming te verlenen.

Indien u dit nog niet heeft gedaan, vragen wij u ons een mail te sturen om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

 

Voor meer info zie https://www.volgjezorg.nl/

 


Our practice has recently become an official member of the Landelijk Schakelpunt (LSP).

 

The LSP makes it possible for healthcare providers to view data about your health in a secure environment. The medical information are relevant extracts from your general practitioner file and your medication file. The purpose of this is to be as well informed as possible about your health in relevant situations outside office hours so that you can be offered the best medical care.

 

Permission:

You must give your permission to exchange your data via the LSP.

If you didn’t gave permission yet, please send us an email if you give permission or not.

 

 

For more information about the LSP, you can read the additional information brochure or visit  https://www.volgjezorg.nl/

 Translate »
Call Now Button