Inzage huisartsendossier voor spoedzorg

Inzage huisartsendossier voor spoedzorg

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het tijdens de coronacrisis ook toegestaan om een Professionele Samenvatting (PS) beschikbaar te stellen van patiënten uit de huisartspraktijk voor de Huisartsenpost.

Dit gaat om alle patiënten die geen keuze hebben gemaakt over wel of niet inzage. Op de post worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Dossiers van patiënten die expliciet “nee” hebben laten registreren in hun huisartsendossier blijven niet toegankelijk op de HAP.

In de PS kan de behandelaar op de huisartsenpost de morbiditeit en eventueel genoteerde wensen ten aanzien van het levenseinde inzien.  Daarnaast is het van belang om de eventuele corona-status te kunnen inzien, Inzage in het dossier verhoogt de snelheid en kwaliteit van de triage in de spoedzorg.

Binnenkort zult u hierover meer informatie van ons ontvangen.

 


 

Due to a temporary measure by the government, it is during the Corona crisis permitted to provide a Professional Summary (PS) of patients from the GP for the Huisartsenpost (evening/night consultation).

This concerns all patients who have not made a choice about whether or not to inspect. At the huisartsenpost the data is only consulted if the patient contacts them and if the patients gives verbal permission.

Files of patients who have explicitly registered ‘no’ in their file at the GP will not remain accessible at the hospital.

In the PS the hospital can see the morbidity and any wished with regard to the end of life. In addition, it is important to be able to view the possible corona status. Access tot he file increases the speed and quality of the emergency care.

You will receive  more information from us soon.Translate »
Call Now Button