Singel 261

1012 WG Amsterdam

020-6221321

Bij spoed toets 9

Praktische Informatie

Linda

Praktische Informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond in een grachtenpand.  

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. 

Af en toe nemen wij nieuwe patiënten aan wonend op postcode 1012 of 1016.

Dit is afhankelijk van het patiënten aantal op dat moment en kan uitsluitend per mail besproken worden. Stuurt u een e-mail, dan laten wij u weten of er mogelijkheid toe is.

Indien het mogelijk is,  kan het onderstaande formulier ingevuld worden. Dit formulier mag ingeleverd worden op de praktijk. Neem dan ook uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee.

I.v.m. de AVG wet mag u het inschrijfformulier niet via de mail versturen.

Wel accepteren wij familieleden en/of partner van bestaande patiënten welke op hetzelfde adres wonen.

Sinds enige tijd zijn wij als huisartspraktijk aangesloten bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het LSP maakt het voor zorgverleners mogelijk om via een beveiligde manier gegevens over uw gezondheid in te zien. Het gaat hierbij om een gedeelte van de gegevens uit uw huisartsdossier en uw medicatiedossier. Het doel hiervan is om in relevante situaties buiten kantoortijden zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over uw gezondheid zodat een zo adequaat mogelijke zorgverlening aan u geboden kan worden.

Toestemming:
Voor het uitwisselen van uw gegevens via het LSP dient u uw toestemming te verlenen.

Indien u dit nog niet heeft gedaan, vragen wij u ons een mail te sturen om hier wel of geen toestemming voor te verlenen.

Voor meer info zie https://www.volgjezorg.nl/


Our practice has recently become an official member of the Landelijk Schakelpunt (LSP).

The LSP makes it possible for healthcare providers to view data about your health in a secure environment. The medical information are relevant extracts from your general practitioner file and your medication file. The purpose of this is to be as well informed as possible about your health in relevant situations outside office hours so that you can be offered the best medical care.

Permission:

You must give your permission to exchange your data via the LSP.

If you didn’t gave permission yet, please send us an email if you give permission or not.

For more information about the LSP, you can read the additional information brochure or visit  https://www.volgjezorg.nl/

Vrijheid van apotheek keuze
 
U bent vrij om te kiezen bij welke apotheek u zich aanmeldt in Amsterdam. Onze praktijk wordt elektronisch verbonden met uw gekozen apotheek zodat uw recepten rechtstreeks doorgestuurd kunnen worden.
 
De dichtstbijzijnde apotheek bij onze praktijk is Dam Apotheek. Zij zijn gevestigd op de Damstraat 2. De openingstijden zijn 08.30-17.30 uur.

Medicijnvergoeding
Voor receptplichtige medicijnen en de bijbehorende zorgverlening in de apotheek betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze bijdragen zijn en welke vergoeding u krijgt, hangt af van uw zorgpolis en van de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en apotheek.
 
Medicijnvergoedingen zijn helaas door alle regelgeving de laatste jaren erg onoverzichtelijk geworden. Hierover kunt u meer informatie vinden via www.apotheek.nl of www.medicijnkosten.nl

PrEP
Huisarts schrijft nu ook PrEP voor!! PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Door de recente prijsdaling van de pil (50 euro) wordt het steeds toegankelijker en vandaar dat de praktijk dit nu ook aanbied en de noodzakelijke controles verzorgd. Klik hier voor meer informatie.

Kopie medische dossier

Ook voor het aanvragen van een kopie van uw medisch dossier vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen. Het verstrekken van een kopie (pdf) duurt enige dagen. Deze wordt per beveiligde mail aan u verzonden.
 
Kosten  Er zijn geen kosten aan verbonden, tenzij u om een extra kopie vraagt.
Legitimatie  Om uw dossier te ontvangen (via veilige mail) moet u zich eerst legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en het formulier.

Overdracht van uw medisch dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Wij versturen uw medisch dossier nadat wij akkoord hebben gekregen van u. Het verzoek is om contact op te nemen met de praktijk als dit aan de orde is.

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier
.
Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
.
Afspraak maken voor inzage in dossier
Wilt u uw dossier inzien, iets wijzigen of laten verwijderen, vul dan ons aanvraagformulier in. Deze kan ingevuld worden op de praktijk. Hierbij dient u uw legitimatie te tonen. Daarna maakt de assistente een afspraak voor u.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Beste patiënt,

 

Volgens de KNMG richtlijnen (zie bijlage) geven wij geen medische informatie aan derden, maar alleen aan collega artsen. Indien wij deze informatie verstekken aan collega’s kunnen wij daar een vastgesteld tarief voor rekenen, €39.51 ( schriftelijke beantwoording). Dit komt omdat het niet tot het standaard takenpakket van de huisartsenzorg hoort en dus niet onderdeel van het vaste honorarium van de huisarts.

 

Omdat onze praktijk veel expats heeft en ook Nederlandse patiënten die veel in het buitenland vertoeven, verstrekt de huisarts uit coulance op verzoek medisch verzoek aan niet medici. Echter wordt de informatievoorziening elke keer beoordeeld op redelijkheid.

 

Ook wordt het standaard tarief dan aan u in rekening gebracht, dit dient u bij ophalen van de medische verklaring aan de balie te betalen (dit kan contant of per pin). Het bedrag kan lager uitvallen als er slechts een stempel en handtekening van de arts en geen dossieronderzoek nodig is, te weten €19,75.

Zie bijlage voor verdere informatie hierover.

KNMG weigeringsbrief

 

Verwijzingen achteraf

Het is niet mogelijk om achteraf een verwijzing te ontvangen. Dit houdt in dat als je naar een specialist verwezen wilt worden je eerst op het spreekuur dient te komen bij een van de huisartsen. De huisarts beoordeelt dan of de verwijzing terecht is en maakt deze dan in orde.

Translate »

Onze WebApp

Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Af en toe nemen wij nieuwe patiënten aan wonend op postcode 1012 of 1016.

Dit is afhankelijk van het patiënten aantal op dat moment en kan uitsluitend per mail besproken worden. Stuurt u een e-mail, dan laten wij u weten of er mogelijkheid toe is.

Indien het mogelijk is,  kan het onderstaande formulier ingevuld worden. Dit formulier mag ingeleverd worden op de praktijk. Neem dan ook uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee.

I.v.m. de AVG wet mag u het inschrijfformulier niet via de mail versturen.

Inschrijfformulier huisartsenpraktijk dr. Ritz

 

Wel accepteren wij familieleden en/of partner van bestaande patiënten welke op hetzelfde adres wonen.

Bel voor een afspraak

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Nog geen account?

Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Call Now Button Ga naar de inhoud