Visumkeuring Australië

Immigratiekeuring voor Australië

U  heeft bericht ontvangen vanuit de immigratiedienst dat u een medisch onderzoek dient te ondergaan  voor een tijdelijk of permanente visum aanvraag voor Australië. Deze zal worden uitgevoerd door dokter Ritz of dokter Stoks. Leest u graag de informatie hieronder goed door.

 

 

In verband met de corona situatie zijn er aangepaste regels met betrekking tot de afspraak voor de medische keuring:

 

Kom alleen;

Indien er klachten zijn als verkoudheid, hoesten, niezen, koorts, diarree en/of andere buikklachten, belt u ons dan om de afspraak te verplaatsen.

Op dit moment worden de keuringen standaard op de dinsdagen uitgevoerd. Bij  drukte worden er regelmatig ook keuringen op de donderdagen gedaan.

 

Sinds kort vraagt de immigratiedienst om Covid-19 vaccinatiegegevens. Om deze reden zullen wij u vragen of u gevaccineerd bent hiervoor. Zo ja, dan vragen wij hier een vaccinatiebewijs van welke wij dienen toe te voegen aan het E-medical dossier.

 

 


.
Let op ! Het adres waar de keuringen op dinsdag en donderdag worden uitgevoerd wijkt af van het adres van de Huisartspraktijk.
Dinsdag en donderdag zitten wij op de volgende locatie :

DC Klinieken Amsterdam
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam

Stap 1: De afspraak

U kunt dagelijks bellen voor een afspraak op: 020-6206809. U krijgt dan een antwoordapparaat waar u de gevraagde gegevens moet inspreken. Graag het volgende inspreken:

 • Uw naam
 • HAP ID nummer;
 • uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
 • uw e-mailadres.

Tussen 14:00 en 17:00 uur wordt u gebeld door de assistente om een afspraak in te plannen. U ontvangt later per mail een afspraakbevestiging.

 

Het telefonisch contact in de middag is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken. I.v.m. het waarborgen van een goede telefonische bereikbaarheid voor onze patiënten, verzoeken wij u vragen over de keuring per mail te stellen!

Stap 2: Formulieren

Graag vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en mee te nemen naar de afspraak. U kunt het ook invullen en per mail naar ons sturen. Vermeld hierbij dan graag de datum en tijd van uw afspraak.

Stap 3: Het onderzoek

Tijdens de afspraak wordt u eerst door een van onze assistentes gezien. Zij zal het administratieve gedeelte uitvoeren. Wij zullen vragen om uw paspoort. U dient zich altijd te legitimeren met uw paspoort, alleen na overleg kan hiervan worden afgeweken!

 

Ook maken zij een foto van u. U hoeft zelf geen pasfoto mee te nemen.

 

U zal gevraagd worden het toilet te gaan, wij dienen namelijk uw urine te controleren. Dit wordt gecontroleerd op bloed, suiker en eiwitten. Let op: dit is geldend voor kinderen vanaf 5 jaar. Overigens hoeft u voor het onderzoek niet nuchter te zijn.

 

Daar.
Daarna wordt u gezien door een van onze keuringsartsen, dr Ritz (M) of dr Stoks (V).

Het is mogelijk dat de cliënt zich tot het ondergoed moet uitkleden voor het lichamelijke onderzoek. Indien wenselijk is het toegestaan om een chaperone mee te nemen naar de afspraak. Voor vrouwen van 40 jaar of ouder kan er op indicatie een borstonderzoek plaats vinden.

.
Neemt u het consultatiebureau boekje (GGD) mee voor kinderen onder de 5 jaar.

Heeft u een chronische ziekte en/of gebruikt u medicatie? Lees dan ‘Artsenbrief’.

.
Afhankelijk van uw visa zal er aanvullend een longfoto en/of bloedonderzoek plaatsvinden. Dat zal dezelfde ochtend plaatsvinden in de DC kliniek Amsterdam. De hele keuring (inclusief bloed prikken en thoraxfoto) neemt gemiddeld 1 uur in beslag ( afhankelijk van de wachttijd kan het iets langer duren).

Stap 4: De artsenbrief

Indien u een chronische ziekte, een aangeboren aandoening of een ernstige ziekte heeft of  heeft doorgemaakt verzoeken wij u een recente brief in het Engels van de betreffende behandelend specialist mee te nemen.

Hierin moet vermeld staan:

 • De diagnose;
 • De behandeling tot nu toe;
 • Het resultaat;
 • Dde prognose voor de lange termijn.
  .
  Ook eventuele chronische medicatie dient u mee te nemen met bijbehorende brief van uw behandeld arts.
  .
  Let op dit alles moet in het Engels!

 

Als het nodig is om een artsenbrief aan te leveren dan willen wij u er op attenderen dit zo snel mogelijk te doen. Dit omdat wij binnen een bepaalde termijn uw dossier dienen af te ronden. De deadlines zijn als volgt:

 • Australië: binnen 30 dagen na de afspraak.

 

Houd er echter rekening mee dat er soms vanuit de immigratiedienst een termijn wordt gegeven waarbinnen zij het dossier dienen te ontvangen. Indien deze termijn korter is dan hierboven beschreven, moet die aangehouden worden!

 

Als wij de informatie niet binnen deze termijn hebben ontvangen, wordt het dossier incompleet afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst.

Stap 5: Kosten

De kosten voor de medische keuring en aanvullende onderzoeken zijn hieronder beschreven.

U kunt zowel pinnen als contant betalen. Betalen met creditcard (MasterCard of Visa) is ook mogelijk. 

De kosten voor de Medische keuring en de aanvullende onderzoeken worden apart afgerekend. Indien u er voor kiest contant te betalen, verzoeken wij u dit gepast mee te brengen.

 

 

Tarieven medische keuring:

 • T/m 14 jaar                                                          €75,-
 • 15 jaar en ouder                                                  €150,-

 

Kosten longfoto

 • Vanaf 11 jaar                                                        €85,-

 

Vanaf 11 t/m 14 jaar is er een medische keuring vereist en daarbij een x-thorax.

Vanaf 15 jaar zijn alle onderzoeken vereist.

 

Australië

Medische keuring en x-thorax                                   €235,-

Medische keuring, x-thorax en HIV                           €280,-

Medische keuring, x-thorax, HIV en Hep B & C       €330,-

 

Bovenstaande kosten zijn van toepassing voor cliënten vanaf 16 jaar.

 

De onderzoeken zijn afhankelijk van het type visum. Dit wordt door de immigratiedienst bepaald. Bij het openen van het dossier (met het HAP ID nummer) kunnen wij inzien welke onderzoeken er zijn vereist.

Stap 6: Afronding en samenvatting

Afronding

Indien alle resultaten binnen zijn en er geen afwijkingen zijn gevonden dan ronden wij het dossier af. De uitslagen worden direct ingevoerd in het E-medical systeem en doorgestuurd naar de immigratiedienst. U ontvangt per e-mail een kopie van uw dossier voor uw eigen administratie.

 

Nadat wij uw dossier hebben afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst wordt het door de artsen aldaar beoordeeld. Er is een mogelijkheid dat zij meer medische informatie willen. Hier ontvangt u dan zelf een bericht over. U dient dan contact met ons op te nemen.

 

Wij laten u dan weten welke aanvullende informatie en/of onderzoeken er door de immigratiedienst zijn gevraagd.

Deze extra onderzoeken / informatie dient door uw behandelend arts in het Engels gerapporteerd te worden. Dit verslag moeten wij binnen 4 weken na aanvraag ontvangen.  Indien dit niet lukt wegens bepaalde redenen kan hier in overleg van worden afgeweken. Zo niet, ronden wij het dossier na 4 weken incompleet af.

 

Samenvatting /Meenemen
–    Paspoort;
–   Formulier met uw gegevens;
–    Eventueel:

 • HAP ID nummer voor Australië;

–   Artsenbrief (indien nodig)
–   Voor kinderen onder de 5 jaar het consultatieboekje.

Tot ziens op het spreekuur!

Stap 7: Veelgestelde vragen

Hoe lang is de wachttijd voor het maken van een afspraak  ?

 • Wij streven ernaar om een afspraak binnen 1 à 1,5 week in te plannen. De keuringen worden iedere dinsdagochtend gedaan en bij drukte ook op de donderdag.

 

Wat is de verwerkingstijd van de keuring bij ons op de praktijk ?

 • Mits de patiënt gezond is en er geen afwijkingen bij de onderzoeken worden gevonden kunnen wij de keuring in 3 à 4 werkdagen afronden in E-medical en doorsturen naar de immigratiedienst.

 

Dient een patiënt nuchter te zijn voor het onderzoek?

 • Voor het onderzoek dient u niet nuchter te zijn. U mag voorafgaand eten en drinken.

 

Krijgt de patiënt een kopie van het E-medical dossier ?

 • Ja, nadat wij het dossier hebben afgerond in het E-medical systeem sturen wij allereerst een controle mail naar de cliënt om het emailadres te controleren. Als er op de mail word gereageerd met het feit dat het emailadres correct is dan sturen wij een PDF bestand met de uitslagen.

 

Moet een minderjarige cliënt met begeleiding komen (<16 jaar) ?

 • Ja, er moet een ouder/verzorger aanwezig zijn. 

Er moet urine worden ingeleverd vanaf 5 jaar of ouder, waarop wordt de urine gecontroleerd ?

 • Erytrocyten = Rode Bloedcellen
 • Proteïne = Eiwitten
 • Glucose = Suiker

 

Moet er nog iets mee worden genomen voor kinderen ?

 • Voor kinderen tot 5 jaar moet het consultatie boekje mee worden genomen.

 

Moet je bij zwangerschap ook een Thorax foto doen ?

 • Als een vrouw zwanger is wordt de longfoto niet gemaakt. De longfoto wordt ‘On Hold’ gezet in het dossier met de aantekening dat mevrouw zwanger is en hierbij word de uitgerekende datum genoteerd. Client moet er zelf voor zorgen dat als de baby geboren is de longfoto vooralsnog gemaakt word.

Worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar? 

 • De kosten worden niet vergoed door de verzekering, dit omdat het voor een vrijwillige reis is. Het is niet vereist vanuit medische inzichten.

 

Kosten medische keuring

 • De kosten voor de Medische keuring bestaan uit huisvesting, personeel (arts en assistentes) en zijn inclusief BTW.
Translate »
Call Now Button