Singel 261

1012 WG Amsterdam

020-6221321

Bij spoed toets 9

Visumkeuring Canada

Visumkeuring Canada
Immigratie keuring Amsterdam Ritz

Immigratiekeuring Canada

U  heeft bericht ontvangen vanuit de immigratiedienst dat u een medisch onderzoek dient te ondergaan voor een visumaanvraag voor Canada.
Deze zal worden uitgevoerd door dokter Ritz of dokter Stoks. Leest u graag de informatie hieronder goed door.

 • Op dit moment worden de keuringen standaard op de dinsdagen en donderdagen uitgevoerd.


De immigratiedienst vraagt nog steeds om Covid-19 vaccinatiegegevens. Om deze reden zullen wij u vragen of u gevaccineerd bent hiervoor. Zo ja, dan vragen wij hier een vaccinatiebewijs van welke wij dienen toe te voegen aan het E-medical dossier.Let op ! 
Het adres waar de keuringen op dinsdag en donderdag worden uitgevoerd wijkt af van het adres van de Huisartspraktijk.
Dinsdag en donderdag zitten wij op de volgende locatie :

DC Klinieken Amsterdam
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam

 

U kunt elke werkdag bellen voor een afspraak op: 020-6221321. U kunt uw telefoonnummer achterlaten en wij bellen u dan dezelfde dag terug tussen 15:45 en 16:45.  U hoort dan rond welk tijdstip wij u terugbellen. Als u al een IME/UCI nummer heeft houdt deze dan bij de hand als wij u terugbellen.

Na het telefonisch contact ontvangt u later per mail een afspraakbevestiging.

Het telefonisch contact in de middag is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken. I.v.m. het waarborgen van een goede telefonische bereikbaarheid voor onze patiënten, verzoeken wij u vragen over de keuring per mail te stellen!


 

Soms is het onduidelijk waarom iemand een keuring nodig heeft voor een reis naar Canada. Als u meer informatie wilt over uw reden voor een medisch onderzoek, kunt u contact opnemen met uw migratiebureau of via de volgende link van de IRCC-website: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/medical-police/medical-exams.html.

Wij worden hierover niet geïnformeerd. De reden kunnen wij u helaas niet vertellen.

 

Graag vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en terug te mailen naar ons. U kunt reageren op de bevestigingsmail die wij u hebben gestuurd. Vermeld hierbij dan graag de datum en tijd van uw afspraak.

 

Indien het gaat om een Upfront Medical Check of Express Entry examination voor meerdere personen, vragen wij om het formulier voor het desbetreffende land in te vullen voor iedere persoon apart en samen met een kopie van alle paspoorten per mail naar ons door te sturen (graag zsm voor de afspraak).

Met deze gegevens maken wij uw dossier vast aan.  U hoeft dan minder lang te wachten tijdens de afspraak.

Formulier Canada

 
 

Tijdens de afspraak wordt u eerst door een van onze assistentes gezien. Zij zal het administratieve gedeelte uitvoeren. Wij zullen vragen om uw paspoort. U dient zich altijd te legitimeren met uw paspoort, alleen na overleg kan hiervan worden afgeweken!

Ook maken zij een foto van u. U hoeft zelf geen pasfoto mee te nemen.

U zal gevraagd worden het toilet te gaan, wij dienen namelijk uw urine te controleren. Dit wordt gecontroleerd op bloed, suiker en eiwitten. Let op: dit is vanaf 5 jaar.

 

U hoeft niet nuchter te zijn voor de medische keuring en aanvullende onderzoeken. Ook kunt u uw medicatie innemen zoals normaal. 

Daar.
Daarna wordt u gezien door een van onze keuringsartsen, dr Ritz (M) of dr Stoks (V).  Indien wenselijk is het toegestaan om een chaperone mee te nemen naar de afspraak. Voor vrouwen van 40 jaar of ouder kan er op indicatie een borstonderzoek plaats vinden.

 

Neemt u het consultatiebureau boekje (GGD) mee voor kinderen onder de 5 jaar.
.

Heeft u een chronische ziekte en/of gebruikt u medicatie? Lees dan ‘Artsenbrief’

.
Afhankelijk van uw visa zal er aanvullend een longfoto en/of bloedonderzoek plaatsvinden. Dat zal dezelfde dag plaatsvinden in de DC klinieken Amsterdam. De hele keuring (inclusief bloed prikken en thoraxfoto) neemt gemiddeld 1-1,5 uur in beslag ( afhankelijk van de wachttijd kan het iets langer duren).

Indien u een chronische ziekte, een aangeboren aandoening of een ernstige ziekte heeft of  heeft doorgemaakt verzoeken wij u een recente brief in het Engels van de betreffende behandelend specialist mee te nemen.

Hierin moet vermeld staan:

 • De diagnose;
 • De behandeling tot nu toe;
 • Het resultaat;
 • De prognose voor de lange termijn.

Ook eventuele chronische medicatie dient u mee te nemen met bijbehorende brief van uw behandeld arts.
 
Let op dit alles moet in het Engels!

Als het nodig is om een artsenbrief aan te leveren dan willen wij u er op attenderen dit zo snel mogelijk te doen. Dit omdat wij binnen een bepaalde termijn uw dossier dienen af te ronden. De deadlines zijn als volgt:

 • Canada: binnen 10 dagen na de afspraak.

Houd er echter rekening mee dat er soms vanuit de immigratiedienst een termijn wordt gegeven waarbinnen zij het dossier dienen te ontvangen. Indien deze termijn korter is dan hierboven beschreven, moet die aangehouden worden!

Als wij de informatie niet binnen deze termijn hebben ontvangen, wordt het dossier incompleet afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst.

Met ingang van 2023 zijn onze nieuwe tarieven voor de medische keuring als volgt :

 • T/m 14 jaar                                                          €82,50,-
 • 15 jaar en ouder                                                  €165,-
  • Deze kosten kunnen contant óf per pin betaald worden. Indien contant neemt u dit dan graag gepast mee.

 

Een longfoto (X-thorax) is ca. 90 euro.

 • Deze kosten kunnen uitsluitend per pin betaald worden.

 

Hieronder een overzicht van de laboratorium kosten. Deze zijn wisselend en afhankelijk van wat er bij u noodzakelijk is.
Dit hangt af van het type visum en leeftijd.

Bloedonderzoek

Afnamekosten laboratorium

€ 22,50

Laboratorium Hepatitis B of C

€ 25,00 per bepaling

Laboratoium Lues (syphillis)

€ 40,00

IGRA test

€ 100,00

Sputum smear & kweek

€ 135,00 per stuk

Laboratorium HIV

€ 25,00

Laboratorium Kreatinine ( nierfunctie)

€ 25,00

Deze kosten kunnen uitsluitend per pin betaald worden (maestro, mastercard of visa (Europese)).

Indien alle resultaten binnen zijn en er geen afwijkingen zijn gevonden dan ronden wij het dossier af. De uitslagen worden direct ingevoerd in het E-medical systeem en doorgestuurd naar de immigratiedienst. U ontvangt per e-mail een kopie van uw dossier voor uw eigen administratie.

 

Nadat wij uw dossier hebben afgerond en verstuurd naar de immigratiedienst wordt het door de artsen aldaar beoordeeld. Er is een mogelijkheid dat zij meer medische informatie willen. Hier ontvangt u dan zelf een bericht over. U dient dan contact met ons op te nemen.

 

Wij laten u dan weten welke aanvullende informatie en/of onderzoeken er door de immigratiedienst zijn gevraagd.

Deze extra onderzoeken / informatie dient door uw behandelend arts in het Engels gerapporteerd te worden. Dit verslag moeten wij binnen 4 weken na aanvraag ontvangen.  Indien dit niet lukt wegens bepaalde redenen kan hier in overleg van worden afgeweken. Zo niet, ronden wij het dossier na 4 weken incompleet af.

 

Samenvatting /Meenemen

   • Paspoort;
   • Formulier met uw gegevens (mailen)
   • Eventueel:
    • IMM1017 formulier met uw IME nummer voor Canada;
   • Artsenbrief (indien nodig)
   • Voor kinderen onder de 5 jaar het consultatieboekje.
   • covid-19 vaccinatiebewijs ( mailen)

 

Tot ziens op het spreekuur!

Hoe lang is de wachttijd voor het maken van een afspraak  ?

 • Wij streven ernaar om een afspraak binnen 1 à 1,5 week in te plannen. De keuringen worden iedere dinsdag- en donderdagochtend gedaan.

 

Wat is de verwerkingstijd van de keuring bij ons op de praktijk ?

 • Mits de patiënt gezond is en er geen afwijkingen bij de onderzoeken worden gevonden kunnen wij de keuring in 3 à 4 werkdagen afronden in E-medical en doorsturen naar de immigratiedienst.

 

Dient een patiënt nuchter te zijn voor het onderzoek?

 • Voor het onderzoek dient u niet nuchter te zijn. U mag voorafgaand eten en drinken.

 

Krijgt de patiënt een kopie van het E-medical dossier ?

 • Ja, nadat wij het dossier hebben afgerond in het E-medical systeem sturen wij allereerst een controle mail naar de cliënt om het emailadres te controleren. Als er op de mail word gereageerd met het feit dat het emailadres correct is dan sturen wij een PDF bestand met de uitslagen.

 

Moet een minderjarige cliënt met begeleiding komen (<16 jaar) ?

 • Ja, er moet een ouder/verzorger aanwezig zijn. 

 

Wat moet er met het “ Information sheet” worden gedaan ?

 • De “ Information Sheet “ is het formulier wat het E-medical systeem uitdraait na het aanmaken van een persoonlijke case voor de cliënt, dit is in het geval bij een ‘Upfront Medical Exam’ of ‘Express entry profile’.

Dit formulier wordt gemaild aan de cliënt met de uitleg erbij dat dit belangrijk is om mee te sturen met de applicatie, de information sheet is het bewijs dat de keuring is gedaan en is de connectie tussen de patiënt en de E-medical case.

 

Er moet urine worden ingeleverd vanaf 5 jaar of ouder, waarop wordt de urine gecontroleerd ?

 • Erytrocyten = Rode Bloedcellen
 • Proteïne = Eiwitten
 • Glucose = Suiker

 

Moet er nog iets mee worden genomen voor kinderen ?

 • Voor kinderen tot 5 jaar moet het consultatie boekje mee worden genomen.

 

Moet je bij zwangerschap ook een Thorax foto doen ?

 • Als een vrouw zwanger is wordt de longfoto niet gemaakt. De longfoto wordt ‘On Hold’ gezet in het dossier met de aantekening dat mevrouw zwanger is en hierbij word de uitgerekende datum genoteerd. Client moet er zelf voor zorgen dat als de baby geboren is de longfoto vooralsnog gemaakt word.

 

Worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar? 

 • De kosten worden niet vergoed door de verzekering, dit omdat het voor een vrijwillige reis is. Het is niet vereist vanuit medische inzichten.

Kosten medische keuring

 • De kosten voor de Medische keuring bestaan uit huisvesting, personeel (arts en assistentes) en zijn inclusief BTW.
Translate »

Onze WebApp

Door onze WebApp heeft u altijd inzicht in uw eigen medische gegevens: bekijk bloeduitslagen en specialistenbrieven, lees wat uw huisarts u heeft geadviseerd. Daarnaast kunt u herhaalmedicatie bestellen, een afspraak plannen of om een e-mailconsult vragen.

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Af en toe nemen wij nieuwe patiënten aan wonend op postcode 1012 of 1016.

Dit is afhankelijk van het patiënten aantal op dat moment en kan uitsluitend per mail besproken worden. Stuurt u een e-mail, dan laten wij u weten of er mogelijkheid toe is.

Indien het mogelijk is,  kan het onderstaande formulier ingevuld worden. Dit formulier mag ingeleverd worden op de praktijk. Neem dan ook uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee.

I.v.m. de AVG wet mag u het inschrijfformulier niet via de mail versturen.

Inschrijfformulier huisartsenpraktijk dr. Ritz

 

Wel accepteren wij familieleden en/of partner van bestaande patiënten welke op hetzelfde adres wonen.

Bel voor een afspraak

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)
– Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)
– Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)
– Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

– Actueel medicatieoverzicht

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Nog geen account?

Neem contact op met de doktersassistente of klik op de knop

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Call Now Button Ga naar de inhoud